• Biblioteka

  Biblioteka

  Pretražite našu biblioteku znanja na području Društvenog poduzetništva.
  Ukoliko imate dodatnih pitanja ili ste željni još više edukacije i informacija obratite se našim stručnjacima u sustavu podrške.

Društveno poduzetništvo poslovni je pothvat koji se temelji na načelima društveno, ekološki i ekonomski održivog poslovanja, usmjerenog stvaranju dobiti koja se u cijelosti ili dijelom reinvestira za dobrobit zajednice.

10%

svih poslova u Europi

11

milijuna zaposlenih radnika

4,5%

aktivnog stanovništva EU

''Društveno poduzetništvo kao novi način poslovanja predstavlja područje preklapanja poduzetničkih praksi iz poslovnog svijeta i vrijednosti usko povezanih s društvenom odgovornošću i načelima zaštite okoliša. Društveno poduzetništvo može značajno doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva, posebice društvenoj koheziji, borbi protiv siromaštva i povećanom zapošljavanju, kreiranju novih proizvoda, konkurentnosti, očuvanju resursa, vrednovanju baštine i bioraznolikosti, te unapređenju kvalitete života kroz poslovanje za društvenu dobrobit.'' 
(Strategija razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. do 2020.)

Kako bi što bolje odredili njegov pojam , možemo izdvojiti nekoliko ključnih karakteristika:

 • Demokratičnost

  Društveno poduzetništvo odlikuju demokratski procesi odlučivanja koji nisu isključivo vezani uz vlasničke uloge već obuhvaćaju ključne dionike – radnike, korisnike ili potrošače te suradničke organizacije. Stoga društveno poduzetništvo uključuje ekonomsku i sudioničku demokraciju: upravljanje i vlasništvo nad poduzećem u rukama je njegovih zaposlenika i/ili članova lokalne zajednice, a najčešće po načelima neposredne (direktne) demokracije.
 • Društveno odgovorno poslovanje

  Društveno odgovorno poslovanje je ''skup pozitivnih mjera ili politika koje neko poduzeće svjesno usvaja i provodi u cilju javnog interesa zajednice u kojoj djeluje. Pri tome se mora reći da je društvena odgovornost za društvena poduzeća cilj, a za privatna profitna poduzeća tek sredstvo kako bi njime povećala vrijednost svojih proizvoda i usluga na tržištu. To u oba slučaja mogu biti mjere koje promiču odgovornost poduzeća prema okolišu, kupcima, zaposlenicima, dobavljačima i suradnicima, zajednici u kojoj poduzeće posluje i slično'' (Milan Medić, Ključna načela društvenog poduzetništva)
 • Održivi razvoj

  Održivi razvoj predstavlja razvoj koji današnjim generacijama omogućava zadovoljenje njihovih potreba, bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da postignu to isto. Zasnovan je na skladnom usuglašavanju tri važna razvojna načela: tehnološkom napretku, zaštiti okoliša i sudjelovanju građana u odlučivanju. Razvojem novih oblika demokratskog odlučivanja na ekonomskom (i socijalnom) području, decentraliziranom i pravednijom raspodjelom dobiti, ekonomskim i socijalnim osnaživanjem lokalnih zajednica, odgovornijim korištenjem prirodnih resursa, većom sklonošću za primjenom čistih tehnologija i obnovljivih izvora energije, društveno poduzetništvo izravno pridonosi održivom razvoju.
 
 
 fondovi europa  razvoj  Ured za udruge250x222  NZRCD logo Rojc logo SUM logo black JPEG
    Projekt je sufinanciran od strane Europske Unije (iz Europskog socijalnog fonda - operativni program Razvoj ljudskih potencijala) te Ureda za udruge Vlade RH.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Saveza udruga Rojca i Saveza udruga Molekula.All for Joomla All for Webmasters